GDPR

Zásady zpracování osobních údajů

zveřejněné v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů - dále také jako "GDPR" nebo "Nařízení GDPR" a se zákonem 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Správce osobních údajů

Mgr. Ivana Tilkeridu

IČ: 02215489

Nálevkova 812/13

779 00 Olomouc

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

► identifikační údaje (jméno a příjmení...)

► kontaktní údaje (adresa pro zasílání, e-mailová adresa, datová schránka; telefonní číslo…)

► ostatní údaje (číslo účtu…)

Účely zpracování osobních údajů

► plnění smluvního vztahu (smlouvy o dílo nebo smlouvy o poskytování služeb)

► evidence dodavatelů, odběratelů a obchodních partnerů

► účetní a daňové účely, plnění ostatních zákonných povinností

► oprávněný zájem

► zlepšení kvality poskytovaných služeb a vývoje nových

► provádění analýz a měření

► zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb z mého portfolia

Zákonnost zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, především:

► na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) - správci byl udělen souhlas se zpracováním osobních údajů, obvykle z marketingových důvodů

► na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) - osobní údaje, které mi sami poskytnete při vyplňování našich kontaktních či jiných formulářů, potřebujeme z důvodu řádného plnění smlouvy, kterou spolu uzavřeme či hodláme uzavřít. Jedná se o smlouvu o dílo nebo smlouvu o poskytování služeb, popř. jen vyřízení Vašeho dotazu.

► na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) - zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje

na základě čl. 6 odst. 1 písm, f) - zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů

Odběr novinek

Subjekt údajů, který se prostřednictvím formuláře přihlásí k odběru novinek na webových stránkách www.ivanatilkeridu.cz, uděluje správci osobních údajů souhlas se zpracováním osobních údajů - e-mailové adresy na dobu 3 let. Správce se zavazuje, že po uplynutí této doby bude subjekt údajů z databáze odběratelů newsletteru odstraněn za předpokladu, že souhlas nebyl odvolán dříve nebo neprodlouží-li udělení souhlasu. Správce se zavazuje, že získané osobní nebudou předávány třetím osobám za účelem zasílání obchodních sdělení, ani veřejně sdíleny.

Pro odhlášení odběru z novinek máte možnost využít odkaz v patičce každého zaslaného e-mailu nebo nás můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu na adrese gdpr@ivanatilkeridu.cz.

Kontaktní formulář

Návštěvníci webových stránek mají možnost využít kontaktního formuláře - jeden je umístěn na domovské stránce a slouží k zaslání tipů na články, které Vás zajímají. E-mail zadaný do tohoto formuláře slouží k vyřízení dotazu a k zaslání informace, že byl článek na doporučené téma zveřejněn na blogu.

Druhý formulář pak je umístěn v sekci kontakty a slouží k zaslání poptávky na některou z mého portfolia služeb. Kontaktní údaje využívám pouze k vyřízení poptávky. V případě, že nedojde k navázání spolupráce, bude e-mail smazán a kontakty nebudou zařazeny do žádné marketingové databáze.

Cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují vaše preference a úkony, které jste na nich provedli (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Web www.ivanatilkeridu.cz využívá cookies, které jsou nutné pro správné fungování našich webových stránek. Spravovat i mazat cookies můžete ve svém vlastním prohlížeči. Jejich povolení v prohlížeči je považováno za souhlas se zpracováním pro výše uvedené účely.

Používáme cookies třetích stran, konkrétně:

Google Analytics - pro analýzu návštěvnosti

Facebook - pro sdílení, cílenou reklamu

Zpracovatelé osobních údajů

Pro některé dílčí činnosti využívám  zpracovatele osobních údajů, kteří osobní údaje využívají pouze k mnou definovaným účelům.

Ecomail.cz - marketingová platforma, kterou využíváme pro jednodušší správu našich e-mailových kampaní a rozesílání newsletterů.

WEDOS - poskytovatel e-mailového  hostingu webhostingu našich webových stránek

Příjemci osobních údajů

► společnostem, které zajišťují plnění smlouvy, externím spolupracovníkům a dodavatelům;

► bankám v rozsahu, který stanovuje zák. č. 21/1992 Sb. o bankách;

► poskytovatelům platebních služeb a zpracovatelům plateb za účelem zabezpečení převodu finančních prostředků;

► poskytovatelům poštovních a komunikačních služeb a služeb elektronických komunikací;

► advokátům, exekutorům, agenturám a osobám za účelem vymožení pohledávek a uplatnění souvisejících nároků;

► dražebníkům za účelem uplatnění souvisejících nároků;

Práva subjektů údajů

► Právo na přístup k osobním údajům – máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup.

► Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů – pokud  máte pocit, že o Vás zpracovávám nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. Opravu provedeme bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti.

► Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů – pokud máte za to, že dochází k porušení Vašeho práva na soukromí, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

► Právo na výmaz – v případě, že již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz.

► Právo vznést námitku – máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely ochrany mých oprávněných zájmů

► Právo odvolání souhlasu – pokud jste udělili souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete ho kdykoliv odvolat.